เส้นทางสู่นักร้องอาชีพ เรียนร้องเพลง

กับครูสอนร้องเพลงมืออาชีพ ร้องเป็นเร็ว เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

ดูเพิ่มเติม

สนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

ร้องเพลงดอทคอม

ร้องเพลงดอทคอม ใช้เทคนิคสุดยอดการสอนของ Institute for Vocal Advancement จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้กับนักร้องระดับโลกหลายๆคน

จุดมุ่งหมายของเราคือการพัฒนาเสียงพูดและเสียงร้อง โดยยึดตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเสียง ซึ่งจะเน้นการออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนของเราจะได้รับการถ่ายทอดเทคนิคอย่างถูกต้อง ภายใต้การดูแลของครูฟิล์ม

ดูรายละเอียด

สอนขับร้อง (Voice)

การสอนขับร้องเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยการเรียนการสอนของเรานั้นจะเน้นไปที่ผูเรียนเป็นหลัก ยึดเอาวัตถุประสงค์ของการเรียนของนักเรียนแต่ละคน

วิชากีต้าร์ และ Ukulele

การเรียนการสอนกีต้าร์ ทำการเปิดสอนโดยครูที่มีประสบการณ์การเล่นดนตรี หรือเป็นอาจารย์ที่จบทางด้านดนตรีโดยตรง โดยจะเน้นการเรียนการสอนให้ตรงตามที่ผู้เรียนต้องการ