Policies

เรามาทำความเข้าใจ “ข้อตกลงในการเรียน ของร้องเพลงดอทคอม”

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและการเคารพซึ่งกันและกัน  ครูฟิล์มมีข้อตกลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบ มีระเบียบ เพื่อที่จะไม่เป็นการรบกวนนักเรียนคนอื่นๆ ครับ

การจองเวลาเรียน

 • สำหรับนักเรียนใหม่ เมื่อทำการจองเวลาเรียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระค่าเรียนชั่วโมงแรกล่วงหน้า เพื่อเป็นการจองชั่วโมงเรียน ในกรณีที่นักเรียนไม่มาเรียนตามที่กำหนดไว้ ทางร้องเพลงดทอคอมขออนุญาตไม่คืนเงินจำนวนนี้ แต่หากมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อน กรุณาดูในหัวข้อ การยกเลิกเวลาเรียน และการชดเชยเวลาเรียนครับ

การชำระค่าจองเวลาเรียนและค่าเรียน

 • ชำระโดยโอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี นายธนพรรษ ญาติเจริญ เลขที่บัญชี 183-214-3088
 • ชำระโดยโอนเข้าธนาคารกรุงเทพ  สาขาสะพานปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี นายธนพรรษ ญาติเจริญ เลขที่บัญชี 162-424-4438
 • ชำระโดยโอนเข้าธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี นายธนพรรษ ญาติเจริญ เลขที่ 758-2-37380-3
 • โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้

เวลาเรียน

 • ขอความกรุณานักเรียนมาเรียนตามเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุทำให้มาสาย กรุณาโทรแจ้งครูผู้สอนให้ทราบ กรณีนักเรียนมาสายและมีนักเรียนมาเรียนชั่วโมงถัดไป ครูผู้สอนจะไม่สามารถยืดเวลาเรียนในชั่วโมงนั้นได้  กรุณาโทรหาครูฟิล์มโดยตรงหรือ Text ถึงครูฟิล์มโดยตรงเท่านั้น
 • การสอนจะจบลงก่อนประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม ก่อนที่ครูฟิล์ม จะสรุปบทเรียนในแต่ละครั้ง

การยกเลิกชั่วโมงเรียน

 • ถ้ามีเหตุต้องยกเลิกชั่วโมงเรียน (เช่นกรณีติดธุระ ลาป่วย ติดงานกระทันหัน) กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้ากับครูฟิล์มโดยตรงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  ถ้านักเรียนไม่ได้แจ้งลาภายในระยะเวลาที่กำหนด ชั่วโมงนั้นจะถูกนับว่าเข้าเรียนและนักเรียนจะเสียชั่วโมงนั้นไปอัตโนมัติ แต่ถ้านักเรียนลาเรียนอย่างถูกต้อง (แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง)ก็สามารถนัดเรียนชดเชยได้ครับ (เราเคารพเวลาของกันและกันครับ)
 • ถ้าผู้สอนมีเหตุต้องลาสอน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทำการนัดเรียนชดเชยให้ครบตามที่ชั่วโมงขาดไป

การชดเชยชั่วโมงเรียน

 • ในกรณีที่นักเรียนลาเรียน (บอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง)  สามารถนัดเรียนชดเชยได้ โดยจะมีกรอบระยะเวลาการนัดเรียนชดเชย 7 วันหลังจากวันที่ขาดเรียนไป

ค่าเรียน

Price2015KruFilmAfterDiscount

 

*มีส่วนลดสำหรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่เคยเรียนกับครูฟิล์มมาก่อน สอบถาม 099-2324519 หรือไลน์ที่ rongplengdotcom

ข้อแนะนำ

 1. นักเรียนควรมีแฟ้มใส่เนื้อเพลงเป็นของตัวเอง และมีปากกาสีต่างๆ เพื่อใช้จดระหว่างการเรียน
 2. นักเรียนควรมี USB Drive หรือที่เรียกกันว่า Flash Drive เพื่อใช้บันทึกไฟล์ต่างๆ
 3. ครูฟิล์มอนุญาตให้ทำการบันทึกเสียง หรือวีดีโอระหว่างการเรียนการสอนได้
 4. เพลงที่เลือกเรียน ควรเป็นเพลงที่นักเรียนเคยฟังมาแล้ว และสามารถร้องตามได้บ้าง
 5. ถ้าอยากเรียนมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ให้แจ้งครูฟิล์ม และที่สำคัญพยายามซ้อมก่อนมาเรียนทุกครั้ง
 6. ครูฟิล์มจำได้แม่นว่าสอนอะไรไป ถ้าไม่ซ้อมมา ครูฟิล์มจะรู้ทันที  (จริงๆ นะ อิอิ)
 7. ระหว่างเรียน ถ้าเหนื่อยหรือเรียนไม่ไหว สามารถแจ้งได้
 8. นักเรียนควรให้ความร่วมมือระหว่างเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อให้การเรียนการสอนตรงความต้องการของนักเรียนอย่างเต็มที่
 9. มีอะไรให้ครูฟิล์มช่วยในเรื่องร้องเพลง ขอให้บอก ไม่ต้องเกรงใจ
 10. สามารถติดต่อครูฟิล์มโดยตรงได้ที่ 099-2324519  หรือ rongpleng@gmail.com