ประกวดร้องเพลง STAR MAKER KIDS CONTEST 2015

โรงเรียนสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา STAR MAKER ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 4 – 12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “STAR MAKER KIDS CONTEST 2015” ชิงรางวัลรวมมูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร, Gift Voucher หลักสูตรเรียน และของที่ระลึก หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลง 1. รับสมัครบุคคลทั่วไป ( ชาย / หญิง ) อายุระหว่าง 4 – 12 ปี ( เกิดปีพ.ศ. 2546 – ปีพ.ศ.2554 ) 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และเด็ดขาด จะคัดค้านมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 3. ผู้เข้าประกวด และผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพทำให้เกิดความเสียหาย จะถูกตัดคะแนนและตัดสิทธ์ิในการประกวดทันที 4. หลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายสุภาพ สวยงาม (ไม่โป๊ […]

โครงการประกวดร้องเพลง “กฟผ. รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง” ครั้งที่ 3

โหลดใบสมัครได้ที่   http://www.siamsong.org/private_folder/Song/2558/application.pdf โครงการประกวดร้องเพลง “กฟผ. รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง” ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี ไม่มีสัญญาผูกมัดกับค่ายเพลงใดๆ ไม่เคยออกอัลบั้มหรือซิงเกิ้ลเพลงใดๆมาก่อน และได้รับความเห็นชอบให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ให้เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงกับโครงการฯ ครูฟิล์มสอนร้องเพลงลูกกรุง ติดต่อ 099-232-4519 หรือไลน์มาที่ rongplengdotcom