"ครูฟิล์มคะ ทำไมเสียงของหนูที่อัดไว้ฟังในบีบีมันแปลกๆ ไม่น่าฟังอย่างนั้นล่ะคะ หนูไม่ชอบเสียงตัวเองเลย"

หลายๆครั้งที่ครูฟิล์มได้แรงบันดาลใจในการเขียนบทความจากนักเรียนของครูฟิล์มเอง ซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่  และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เป็นเรื่องที่เกิดกับนักเรียนของครูฟิล์มเอง นั่นก็คือเรื่องของการที่ มีนักเรียน(หลายคนมาก)พูดให้ฟังว่า “ฟังเสียงตัวเองที่อัดไว้แล้ว เสียงไม่เพราะเลย เสียงมันแปลกๆ เหมือนไม่ใช่เสียงตัวเอง ฟังดูไม่คุ้นหู ฟังแล้วขนลุก” มีนักเรียนอธิบายไว้หลายอย่างมาก แล้วแต่จะสรรหาคำมาพรรณนาถึงเสียงตัวเองที่ได้ยินจากเสียงที่อัดไว้