Voice Assessment

*ขณะนี้ทางทีมงานกำลังทดสอบเวอร์ชั่น BETA อยู่ ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นทดลอง ถ้าหลังจากทำแบบประเมินแล้วยังไม่ได้รับอีเมลล์ภายใน 3 วัน ต้องขออภัยด้วยครับ แต่ท่านสามารถเข้ามาทำแบบประเมินใหม่ได้ครับ

แบบประเมินนี้ ครูฟิล์มออกแบบมาให้คุณสามารถที่จะประเมินการใช้เสียงได้ด้วยตนเอง   ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะสามารถบอกได้ว่าคุณมีปัญหาในการร้องเพลงแบบไหน และตรงไหนควรจะได้รับการพัฒนา ซึ่งจะสามารถทำให้เราพัฒนาได้ตรงจุด และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วครับ  กรุณาใส่ชื่อจริงและอีเมลล์จริง ครูฟิล์มจะได้ไม่งงนะครับ  เพราะว่าครูฟิล์มจะเป็นผู้มาอ่านและรีวิวอีเมลล์ทุกฉบับด้วยตนเองอีกครับ  ก่อนจะส่งถึงมือทุกๆคนครับ

ข้อมูลเบื้องต้น

1. คุณเคยเรียนร้องเพลงมาก่อนหรือไม่


2. ถ้าเคย เรียนที่สถาบันอะไร


3. จงอธิบายลักษณะเสียงของคุณ


4. เคยประสบปัญหา หายใจไม่พอ หรือว่าลมหมด ในขณะที่ร้องเพลงอยู่หรือไม่


5. คุณเคยประสบปัญหาเสียงแหบ หลังจากใช้เสียงเป็นเวลานานหรือไม่


6. คุณมีปัญหาร้องเพลงเพี้ยน ร้องไม่ตรงคีย์ หรือไม่


7. คุณมักจะร้องเพี้ยนต่ำ (ร้องไม่ถึง) หรือไม่


8. คุณมักจะร้องเพี้ยนสูง (ร้องสูงกว่าที่ควรจะเป็น) หรือไม่


9. คุณวอร์มเสียง หรือฝึกแบบฝึกหัดการใช้เสียง เป็นประจำหรือไม่


10. เมื่อคุณหายใจเข้าลึกๆขณะร้องเพลง ไหล่และหน้าอกยกขึ้นหรือไม่


11. เมื่อคุณหายใจเข้า หน้าท้องของคุณยุบเข้าไป(ใช่) หรือ พองออก(ไม่ใช่)


12. เมื่อคุณร้องเพลงเสร็จแล้ว รู้สึกเจ็บคอ เกร็งคอ ปวดคอ หรือไม่


13. คุณเป็นนักร้องเสียงไหน (หรือเดาให้ใกล้เคียงที่สุด)


14. คุณมีปัญหาในการออกเสียงคำให้ชัดตอนร้องเพลงหรือไม่


15. คุณอยากเรียนร้องเพลง โดยเน้นทักษะไหนมากที่สุด


16. คุณดื่มน้ำวันละประมาณกี่แก้ว


17. คุณทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังหรือเปล่า


18. คุณทำงานในห้องแอร์ตลอดเวลาหรือไม่


19. คุณเคยมีปัญหาด้านเส้นเสียงหรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ