ทีมครูสอนร้องเพลง ร้องเพลงดอทคอม

Our Vocal Teachers

Master Teacher

ครูฟิล์ม ร้องเพลงดอทคอม

THANAPAT YARTCHAROEN (EN/TH)

Certified Advanced Vocal Coach with Laryngeal Manual Therapy Skills

A professional Performing Artist and Vocal Teacher, Thanapat is the owner of Rongpleng.com, a well-known Vocal studio and online singing community which has more than 100K followers. He has taught hundreds of singers from beginners to professional label signed artists in Thailand. His client list includes singers of contemporary music, as well as voice teachers, actors and people with injured voices in recovery. He teaches private lessons and workshops internationally.

Thanapat is a label signed performing artist under the management of TERO MUSIC THAILAND. He and his group has performed in 19 countries around the world. Thanapat is now continuing his education in Advance Vocal Pedagogy and also voice & swallowing disorders manual therapy. He is also a Modern Vocal Training regional mentor for the Asia region.

 • Rongpleng.com and Vocalm.com Founder
 • Certified Advanced Vocal Coach with Laryngeal Manual Therapy Skills
 • Certified Advanced Vocal Coach by Modern Vocal Training, EU
 • Certified Vocal Instructor III by Institute for Vocal Advancement, USA
 • Certified International Vocal Instructor by MSSVOCAL, China
 • Certified Vocal Health First Aider by Vocal Health Education, UK

 

 • Completed ‘Vocal Massage Certification (Laryngeal Manual Therapy)’ from Voice Care Centre, UK
 • Completed ‘Foundations in Manual Therapy: Advanced Voice and Swallowing Disorders’ from Foundations in Manual Therapy Seminars, USA
 • Completed ‘Vocal training for Contemporary Commercial Music Level I, II & III from LoVetri Institute’ from Somatic Voicework, USA
 • Completed ‘Specialist Certificate in Vocal Style’ from Berklee College of Music (Online Extended School), USA
 • Completed ‘Professional Certificate in General Music Study’ from Berklee College of Music (Online Extended School), USA

 

 • Member of European Vocal Camp Faculty 2022 and 2024
 • Guest Vocal Instructor at Pop Music International Summit, China
 • 15 years of teaching experience for all level of singers and speakers
 • Now working with both speaking voice and singing voice for all voice users around the world

Professional Level Teacher

Grace Kulisara (Offer Lessons in Thai&English)

Music Studies (Voice Major)

 • Certified Vocal Teacher from Modern Vocal Training, EU
 • Certified Professional Level Voice Teacher from Rongpleng.com Teacher Certification Program
 • Grace can teach many styles of music including Thai pop,  Western pop, K-POP, J-POP, Thai Folk songs and Classical music.
 • Semi-Final Contestant for The Voice Thailand Season 3
 • Worked closely with T-pop trainee artists in preparing them for recording sessions.
 • 10+ years of teaching experiences

ครูเดีย รัฐธรรมนูญ (Offer Lessons in Thai)

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง เอกขับร้องตะวันตก

 •  ได้รับการรับรองเทคนิคการสอนการใช้เสียงจาก Modern Vocal Training จากยุโรป
 • ได้รับการรับรองเทคนิคการสอนร้องเพลงจากหลักสูตรครูสอนร้องเพลงมืออาชีพ จากร้องเพลงดอทคอม
 • เชี่ยวชาญการปรับพื้นฐานการร้องเพลง และแก้ไขการใช้เสียงสำหรับทุกวัย
 • มีประสบการณ์สอนร้องเพลงในสถาบันชั้นนำและองค์กรต่างๆ
 • หัวหน้าทีมครู ผู้ออกแบบหลักสูตรการสอนร้อง และการใช้เสียงสำหรับนักแสดง
  ธรรมปพลอเคเดมี่
 • Vocal coach นักแสดงหน้าใหม่ช่อง 3 และ Mono Max
 • มีประสบการณ์สอนร้องเพลงมากกว่า 6 ปี

Jedi Krittapoom (Offer Lessons in Thai&English)

Major in Acting and Vocal Performance

 • Completed the standard test for Professional-Level Voice Teacher at Rongpleng.com
 • Teaches singing techniques with a focus on Pop, Rock, and R&B styles.
 • Specialized in Basic Fundamentals of Singing and styling for beginner and intermediate level.
 • Teaches piano and guitar for singing. (accompaniment)
 • Trained T-pop artist trainees.
 • Worked with leading singing academies and international schools.
ทีมครูสอนร้องเพลง

Join Our Team?

if you have passion to become the next vocal teacher

Contact us at [email protected]

ครูตันหยง ชญาธร (ระดับ Pro)

คณะดนตรีและการแสดง สาขาขับร้อง

 • ได้รับการรับรองเทคนิคการสอนร้องเพลง จากหลักสูตรครูสอนร้องเพลงมืออาชีพ จากร้องเพลงดอทคอม
 • เชี่ยวชาญการสอนร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงป๊อบทั้งไทย และสากล
 • เชี่ยวชาญในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และการค้นหาตัวตนของผู้เรียน
 • เชี่ยวชาญด้านการปรับพื้นฐานการร้องเพลง และแก้ไขการใช้เสียงสำหรับทุกวัย
 • มีประสบการณ์สอนร้องเพลงในสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
 • ผลงานถ้วยพระราชทานฯ และผลงานระดับประเทศหลายรางวัล
 • มีประสบการณ์การสอนร้องเพลงมากกว่า 6 ปี

ครูยู อัครเดช (ระดับ Pro)

สาขาดนตรี เอกขับร้อง

 •  ได้รับการรับรองเทคนิคการสอนการใช้เสียงจาก Modern Vocal Training จากยุโรป
 • ได้รับการรับรองเทคนิคการสอนร้องเพลง จากหลักสูตรครูสอนร้องเพลงมืออาชีพ จากร้องเพลงดอทคอม
 • กำลังศึกษาด้านเทคนิคการสอนใช้เสียงจาก Modern Vocal Training จากยุโรป
 • เชี่ยวชาญการสอนร้องเพลงในสไตล์ป๊อป ทั้งไทยและสากล
 • เชี่ยวชาญด้านการปรับพื้นฐานการร้องเพลง และแก้ไขการใช้เสียงสำหรับทุกวัย
 • เชี่ยวชาญการสอนเปียโนสำหรับการร้องเพลง
 • สามารถสอนทฤษฎีดนตรี เพื่อนำไปใช้งานหรือสอบเข้าได้
 • มีประสบการณ์สอนในสถาบันชั้นนำต่างๆ

ครูปูเป้ อรอนงค์ (ระดับ Pro)

สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง เอกขับร้อง

 •  ได้รับการรับรองเทคนิคการสอนการใช้เสียงจาก Modern Vocal Training จากยุโรป
 • ผ่านการทดสอบเทคนิคการสอนการใช้เสียงและสอนร้องเพลงจากครูฟิล์ม ธนพรรษ
 • กำลังศึกษาต่อด้านเทคนิคการใช้เสียง Modern Vocal training จากยุโรป
 • เกียรนิยมอันดับ 1 ของคณะดนตรีศึกษาและการแสดงของมหาวิทยาลัย
 • เชี่ยวชาญการปูพื้นฐานการใช้เสียงและการเเสดงบนเวทีสำหรับทุกวัย
 • มีประสบการณ์สอนร้องเพลงในสถาบันชั้นนำและองค์กรต่างๆ
 • ได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมในการเเข่งขันวงดนตรีสากล
 • มีประสบการสอนร้องเพลงศิลปินฝึกหัดในค่ายเพลง T-pop

ครูแจ๊บ กษิวรรธน์ (ระดับ Pro)

สาขาดนตรี เอกขับร้อง

 • ผ่านการทดสอบเทคนิคการสอนการใช้เสียงและสอนร้องเพลงจากครูฟิล์ม ธนพรรษ
 • เชี่ยวชาญการสอนร้องเพลงป๊อบทั้งไทย และสากล
 • เชี่ยวชาญด้านการปูพื้นฐานการร้องเพลง และเพิ่มสไตล์การร้องให้น่าฟัง
 • เชี่ยวชาญการสอนกีต้าร์สำหรับการร้องเพลง
 • ผ่านเข้ารอบ Blind Audition ในการแข่งขัน รายการ “หาคู่DUET” ทางช่อง ONE HD
 • เข้าร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงในรายการ คุณพระช่วย
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทานฯ จากการประกวดร้องเพลงประสานเสียง NKP Youth Team Talent Contest 2014
 • มีประสบการณืการสอนร้องเพลงมากกว่า 7 ปี

The Ultimate Vocal Improvement Experiences
สู่ประสบการณ์สูงสุดของการพัฒนาเสียงคุณ