Method | ร้องเพลงดอทคอม - สอนร้องเพลง เรียนร้องเพลง ไม่จำกัดประสบการณ์ โดยครูฟิล์ม
instructor2_small

IVA (Institute for Vocal Advancement)

เราได้รับการยอมรับและการันตีความรู้และการสอนจาก สถาบันที่มีชื่อว่า IVA (Institute for Vocal Advancement) ประเทศสหรัฐอเมริกา

The IVA Technique

เทคนิค IVA อ้างอิงจากหลักการร้องเพลงจาก Old Italian School of Singing ในศตวรรษที่ 17 และ 18 โดยเป้าหมายของเราคือการฝึกเสียง ให้สามารถร้องเพลงออกมาได้อย่างสบายเป็นธรรมชาติ สามารถเชื่อมเสียงได้อย่างเนียนจากเสียงต่ำจนถึงเสียงสูง โดยไม่มีการแตก ปลิ้น หรือแหบ เทคนิค IVA นั้นจะทำให้นักร้องสามารถร้องเพลง โดยสามารถควบคุมทั้งเสียง โน้ต ความดังเบา และความยืดหยุ่นของเสียงได้ นอกจากนั้นเทคนิค IVA จะช่วยทำให้ Range เสียงของเรานั้นกว้างขึ้น เสียงแข็งแรงขึ้น ควบคุมลมหายใจได้ดีขึ้น เสียงก้องกังวาล คุณภาพเสียงดีขึ้น นักร้องที่ได้รับการฝึกด้วยเทคนิค IVA จะสามารถร้องเพลงได้ทุก Style โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บขอเส้นเสียง เพราะว่า IVA จะเน้นให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกควบคุมสมดุลระหว่างการใช้ลม และการใช้กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการร้องเพลง โดยที่ต่ำแหน่งกล่องเสียงยังคงอยู่ในระดับปรกติ

Our Mission Statement

The Institute for Vocal Advancement (IVA) เป็นองค์กรที่นำเสนอเทคนิคการร้องเพลงที่ได้รับการพัฒนาและปรับแต่งมาอย่างพิถีพิถัน เป็นผลมาจากความแน่วแน่ที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับการทำงานของเสียงมนุษย์

หลายทศวรรษที่ผ่านมา มีหลักสูตรการใช้เสียงหลายแบบเกิดขึ้น โดยจะให้ความสำคัญไปในหลายๆแง่มุมของการร้องเพลง โดยหลักสูตรพวกนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของการอธิบายเกี่ยวการทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับการร้องเพลง เช่น จะขึ้นเสียงสูงอย่างไรให้ง่ายขึ้น จะป้องกันไม่ให้คุณภาพเสียงเปลี่ยนอย่างกระทันหันได้อย่างไร จะร้องอย่างไรให้มีพลัง และจะร้องอย่างไรให้ถูกคีย์

ที่ IVA พวกเรามุ่งมันที่จะพัฒนาหลักสูตรของเราด้วยงานวิจัยล่าสุดทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงมนุษย์ เพื่อพี่จะได้ตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆได้ IVA ได้ถ่ายทอดความรู้และสร้างครูสอนร้องเพลงที่มีคุณภาพระดับโลกเพื่อที่จะได้รักษามาตรฐานระดับสูงของการสองร้องเพลงเอาไว้ เราได้ให้ความรู้กับนักร้องมากมายในเรื่องของการควบคุมเสียงร้องและสไตล์การร้อง โดยสอนให้นักร้องสามารถที่จะร้องเพลงได้เพราะอย่างเป็นธรรมชาติ เสียงดี มีความยืดหยุ่น พวกเรา IVA สอนให้นักร้องร้องเพลงด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและได้ผลมากที่สุด จนเหมือนว่าการร้องเพลงนั้นปลอดภัยเทียบเท่ากับการพูด เราได้ช่วยนักร้องมากมายให้สำเร็จในการควบคุมสมดุลของเสียง เพื่อที่จะได้สามารถสื่อสารเพลงออกมาได้อย่างเต็มความสามารถผ่านบทเพลงที่พวกเข้าร้อง

Our Mission Statement

The Institute for Vocal Advancement (IVA) เป็นองค์กรที่นำเสนอเทคนิคการร้องเพลงที่ได้รับการพัฒนาและปรับแต่งมาอย่างพิถีพิถัน เป็นผลมาจากความแน่วแน่ที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับการทำงานของเสียงมนุษย์

หลายทศวรรษที่ผ่านมา มีหลักสูตรการใช้เสียงหลายแบบเกิดขึ้น โดยจะให้ความสำคัญไปในหลายๆแง่มุมของการร้องเพลง โดยหลักสูตรพวกนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของการอธิบายเกี่ยวการทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับการร้องเพลง เช่น จะขึ้นเสียงสูงอย่างไรให้ง่ายขึ้น จะป้องกันไม่ให้คุณภาพเสียงเปลี่ยนอย่างกระทันหันได้อย่างไร จะร้องอย่างไรให้มีพลัง และจะร้องอย่างไรให้ถูกคีย์

ที่ IVA พวกเรามุ่งมันที่จะพัฒนาหลักสูตรของเราด้วยงานวิจัยล่าสุดทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงมนุษย์ เพื่อพี่จะได้ตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆได้ IVA ได้ถ่ายทอดความรู้และสร้างครูสอนร้องเพลงที่มีคุณภาพระดับโลกเพื่อที่จะได้รักษามาตรฐานระดับสูงของการสองร้องเพลงเอาไว้ เราได้ให้ความรู้กับนักร้องมากมายในเรื่องของการควบคุมเสียงร้องและสไตล์การร้อง โดยสอนให้นักร้องสามารถที่จะร้องเพลงได้เพราะอย่างเป็นธรรมชาติ เสียงดี มีความยืดหยุ่น พวกเรา IVA สอนให้นักร้องร้องเพลงด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและได้ผลมากที่สุด จนเหมือนว่าการร้องเพลงนั้นปลอดภัยเทียบเท่ากับการพูด เราได้ช่วยนักร้องมากมายให้สำเร็จในการควบคุมสมดุลของเสียง เพื่อที่จะได้สามารถสื่อสารเพลงออกมาได้อย่างเต็มความสามารถผ่านบทเพลงที่พวกเข้าร้อง