หลักการสอนร้องเพลง

เกี่ยวกับหลักสูตรที่ใช้สอน

สอนร้องเพลง กรุงเทพ

Modern Vocal Training Institute + + +

เราได้รับการยอมรับและการันตีความรู้และการสอนจากสถาบัน Modern Vocal Training จากยุโรป และสถาบันที่มีชื่อว่า IVA (Institute for Vocal Advancement) ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงอีกหลากหลายสถาบันทั่วโลก

Modern Vocal Training

MODERN VOCAL TRAINING IS A VOICE COACHING AND ARTIST DEVELOPMENT PROGRAM WHICH HELPS STUDENTS TO IMPROVE EVERY ASPECT OF THEIR TALENTS.

Voice and artistic growth are very vast subjects. We believe that the conjunction of several techniques and methods help our students unleash their full potential.

A total vocal and artistic education based on old school traditions, mixed with contemporary methods, vocal science and artistry, Modern Vocal Training gives students THE WORKS – instruction on musicality, style, performance, vocal effects, ingredients of artistry, and technical insight, in addition to voice coaching. Several vocal years of research, plus decades of practical experience, form the basis of our system. Modern Vocal Training teachers have received a complete and well-rounded education in the world’s most respected methods.

Today, more singers can reap the rewards of Modern Vocal Training. For over a decade, Grammy Award winners, Multi-Platinum singer,  top-charting Billboard Artists, public speakers, and politicians have benefitted from Modern Vocal Training coaching. Now we are introducing this program to a wider audience through a worldwide network of highly trained vocal coaches, with instruction available in several languages!

หลักการสอน

The IVA Technique

เทคนิค IVA อ้างอิงจากหลักการร้องเพลงจาก Old Italian School of Singing ในศตวรรษที่ 17 และ 18 โดยเป้าหมายของเราคือการฝึกเสียง ให้สามารถร้องเพลงออกมาได้อย่างสบายเป็นธรรมชาติ สามารถเชื่อมเสียงได้อย่างเนียนจากเสียงต่ำจนถึงเสียงสูง โดยไม่มีการแตก ปลิ้น หรือแหบ เทคนิค IVA นั้นจะทำให้นักร้องสามารถร้องเพลง โดยสามารถควบคุมทั้งเสียง โน้ต ความดังเบา และความยืดหยุ่นของเสียงได้ นอกจากนั้นเทคนิค IVA จะช่วยทำให้ Range เสียงของเรานั้นกว้างขึ้น เสียงแข็งแรงขึ้น ควบคุมลมหายใจได้ดีขึ้น เสียงก้องกังวาล คุณภาพเสียงดีขึ้น นักร้องที่ได้รับการฝึกด้วยเทคนิค IVA จะสามารถร้องเพลงได้ทุก Style โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บขอเส้นเสียง เพราะว่า IVA จะเน้นให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกควบคุมสมดุลระหว่างการใช้ลม และการใช้กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการร้องเพลง โดยที่ต่ำแหน่งกล่องเสียงยังคงอยู่ในระดับปรกติ

ที่ IVA พวกเรามุ่งมันที่จะพัฒนาหลักสูตรของเราด้วยงานวิจัยล่าสุดทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงมนุษย์ เพื่อพี่จะได้ตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆได้ IVA ได้ถ่ายทอดความรู้และสร้างครูสอนร้องเพลงที่มีคุณภาพระดับโลกเพื่อที่จะได้รักษามาตรฐานระดับสูงของการสองร้องเพลงเอาไว้ เราได้ให้ความรู้กับนักร้องมากมายในเรื่องของการควบคุมเสียงร้องและสไตล์การร้อง โดยสอนให้นักร้องสามารถที่จะร้องเพลงได้เพราะอย่างเป็นธรรมชาติ เสียงดี มีความยืดหยุ่น พวกเรา IVA สอนให้นักร้องร้องเพลงด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและได้ผลมากที่สุด จนเหมือนว่าการร้องเพลงนั้นปลอดภัยเทียบเท่ากับการพูด เราได้ช่วยนักร้องมากมายให้สำเร็จในการควบคุมสมดุลของเสียง เพื่อที่จะได้สามารถสื่อสารเพลงออกมาได้อย่างเต็มความสามารถผ่านบทเพลงที่พวกเข้าร้อง