เกี่ยวกับเรา - ร้องเพลงดอทคอม - สอนร้องเพลงสดและออนไลน์

ประวัติความเป็นมา

ร้องเพลงดอทคอม เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2010 โดยเริ่มต้นจาก Vocal Technique Blog เล็ก ๆ ที่เกิดจากความหลงใหลส่วนตัวในเรื่องของเทคนิคการร้องเพลงของครูฟิล์ม ธนพรรษ ความชื่นชอบทางด้านการร้องเพลงทำให้ครูฟิล์มเริ่มค้นหาความรู้เกี่ยวกับการใช้เสียงมากขึ้น และผันตัวจากนักร้องและครูสอนร้องเพลง มาเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้เสียง ซึ่งได้รับการยอมรับและการันตีความรู้และการสอนหลายประเทศ เช่น USA, UK, Spain, China

แบรนด์ร้องเพลงดอทคอม ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของแบรนด์มาโดยตลอดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  ปัจจุบันแบรนด์ร้องเพลงดอทคอม พร้อมที่จะให้บริการต่อความต้องการของผู้เรียนทุกคน แบรนด์มีที่ปรึกษาด้านการใช้เสียง ซึ่งพร้อมรองรับต่อทุกปัญหาเสียง แบรนด์ร้องเพลงดอทคอม สามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การพัฒนาเสียงให้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ที่ปรึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนานักเรียน ไปมากกว่าจุดสูงสุดที่ผู้เรียนต้องการได้