กฏระเบียบ และการลาเรียนร้องเพลง

กฏระเบียบ และการลาเรียน

กฏระเบียบ และการลาเรียน เมื่อเรียนกับครูระดับโปรฯ

 

1. คอร์สแบบ 4 ชั่วโมง มีระยะเวลาคอร์ส 1 เดือนนับตั้งแต่การเรียนครั้งแรก นักเรียนจะต้องเก็บชั่วโมงให้ครบภายใน 1 เดือน

นักเรียนสามารถลาเรียนได้ 1 ครั้งโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และมาเรียนชดเชยได้ภายในระยะเวลาคอร์สนั้นๆ

ในกรณีที่นักเรียนไม่มาเรียนตามนัด หรือลาเรียนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทางร้องเพลงดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการนับชั่วโมงเรียนนั้น

เหมือนมีการมาเรียนปกติ

2. คอร์สแบบ 10 ชั่วโมง มีระยะเวลาคอร์ส 3 เดือนนับตั้งแต่การเรียนครั้งแรก นักเรียนจะต้องเก็บชั่วโมงให้ครบภายใน 3 เดือน

นักเรียนสามารถลาเรียนได้ 2 ครั้งโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และมาเรียนชดเชยได้ภายในระยะเวลาคอร์สนั้นๆ

ในกรณีที่นักเรียนไม่มาเรียนตามนัด หรือลาเรียนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทางร้องเพลงดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการนับชั่วโมงเรียนนั้น

เหมือนมีการมาเรียนปกติ

3. ในกรณีที่นักเรียนติดธุระ สามารถขอเปลี่ยนจากการเรียนเจอตัว เป็นแบบออนไลน์ผ่านกล้องได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งครูผู้สอนล่วงหน้า

4. ในกรณีที่นักเรียนปล่อยให้คอร์สหมดอายุ โดยไม่ได้เก็บชั่วโมงให้ครบ จะส่งผลให้ชั่วโมงที่เหลือถูกตัดทิ้งโดยอัตโนมัติ นักเรียนจำเป็นต้องลงคอร์สเพิ่มถ้ายังประสงค์จะเรียนต่อ

5. สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเรียนในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนได้ครบจำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาคอร์ส

กฏระเบียบ และการลาเรียน  ครูระดับมาสเตอร์ (ครูฟิล์ม ธนพรรษ)

 

1. คอร์สแบบ 4 ชั่วโมง มีระยะเวลาคอร์ส 2 เดือนนับตั้งแต่การเรียนครั้งแรก นักเรียนจะต้องเก็บชั่วโมงให้ครบภายใน 2 เดือน

นักเรียนสามารถยกเลิกหรือเลื่อนวันและเวลาเรียนได้โดยจะต้องกดเลื่อนเวลาเรียนด้วยตัวเองในระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ในกรณีที่นักเรียนไม่มาเรียนตามนัดทางร้องเพลงดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการนับชั่วโมงเรียนนั้นเหมือนมีการมาเรียนปกติ

ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ทำรายการยกเลิก หรือเลื่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ระบบจะไม่อนุญาตให้นักเรียนทำรายการได้

ทางร้องเพลงดอทคอม จึงสงวนสิทธิ์ในการนับชั่วโมงเรียนนั้นเหมือนมีการมาเรียนปกติ

2. คอร์สแบบ 10 ชั่วโมง มีระยะเวลาคอร์ส 6 เดือนนับตั้งแต่การเรียนครั้งแรก นักเรียนจะต้องเก็บชั่วโมงให้ครบภายใน 6 เดือน

นักเรียนสามารถยกเลิกหรือเลื่อนวันและเวลาเรียนได้โดยจะต้องกดเลื่อนเวลาเรียนด้วยตัวเองในระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ในกรณีที่นักเรียนไม่มาเรียนตามนัดทางร้องเพลงดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการนับชั่วโมงเรียนนั้นเหมือนมีการมาเรียนปกติ

ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ทำรายการยกเลิก หรือเลื่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ระบบจะไม่อนุญาตให้นักเรียนทำรายการได้

ทางร้องเพลงดอทคอม จึงสงวนสิทธิ์ในการนับชั่วโมงเรียนนั้นเหมือนมีการมาเรียนปกติ

3. ในกรณีที่นักเรียนติดธุระ สามารถขอเปลี่ยนจากการเรียนเจอตัว เป็นแบบออนไลน์ผ่านกล้องได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งครูผู้สอนล่วงหน้า

4. ในกรณีที่นักเรียนปล่อยให้คอร์สหมดอายุ โดยไม่ได้เก็บชั่วโมงให้ครบ จะส่งผลให้ชั่วโมงที่เหลือถูกตัดทิ้งโดยอัตโนมัติ นักเรียนจำเป็นต้องลงคอร์สเพิ่มถ้ายังประสงค์จะเรียนต่อ

5. สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเรียนในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนได้ครบจำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาคอร์ส

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

The Ultimate Vocal Improvement Experiences
สู่ประสบการณ์สูงสุดของการพัฒนาเสียงคุณ