คอร์สเรียนร้องเพลง

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลแบบ PDF ได้จากลิงค์ด้านล่าง

หรือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

MVT Thai_Level 1_official

OUR MISSION

ภารกิจของ Modern Vocal Training คือการเสนอหลักสูตรการสอนการใช้เสียงที่เข้าใจง่าย เป็นระบบ โดยอ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์  ศิลปะ และความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับการใช้เสียง เพื่อให้ครูสอนการใช้เสียงได้พัฒนาความสามารถในการใช้เสียงและสอนการใช้เสียงได้อย่างเต็มความสามารถ นำมาซึ่งจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น และประสบความสำเร็จในอาชีพการสอนการใช้เสียง

Modern Vocal Training สร้างขึ้นมาเพื่อ

นำเสนอและจัดเตรียมเทคนิคการสอนร้องเพลงในรูปแบบใหม่ให้กับโค้ชสอนการใช้เสียง ซึ่งจะดูแลเสียงในหลายๆด้านและองค์ประกอบ  โดยเทคนิคการใช้เสียงของเราจะไม่ได้สนใจแค่การทำงานของเสียงเพียงอย่างเดียว แต่จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของศิลปะการร้องเพลง และการพัฒนานักร้ององค์รวมในด้านต่างๆด้วย

Modern Vocal Training สร้างขึ้นมาเพื่อ

 • Educate singers and certify voice teachers.

ให้ความรู้กับนักร้อง และรับรองคุณภาพครูสอนการใช้เสียง

 • Establish a unique community of teachers and singers who

share similar values and passions.

สร้างชุมชนสำหรับคุณครูและนักร้องที่มีความเชื่อ ค่านิยม และความชอบที่คล้ายกัน

 • Research and discover new approaches to training voices and

developing artists.

วิจัยและค้นหาแนวทางใหม่ๆในการฝึกและพัฒนาการใช้เสียง

 • Generate opportunities for all members of our organisation.

สร้างโอกาสใหม่ๆแก่สมาชิกทุกคนของเรา

 • Expand our program into as many territories, languages and

cultures around the world as possible

เผยแพร่รูปแบบการสอนของเราในหลากหลายช่องทาง หลากหลายภาษา และหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก

แนวทางอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา

เรามุ่งพัฒนาสมดุลของเสียงโดยการผสมผสานระหว่างกลไกทางสรีรวิทยา กฎแอโรไดนามิกและอะคูสติก รวมถึงรูปแบบทางประสาทวิทยาและจิตวิทยา อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมด้านศิลปินของแต่ละบุคคลอีกด้วย

เราได้สร้างชุมชนของครูสอนการใช้เสียง ที่มีสมาชิกมากกว่า 50 ประเทศ และเรายังให้การสนับสนุนครูทุกท่านในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

แทนที่เราจะบังคับคุณครูให้ทำการสอนตามแบบแผนตายตัว แต่เราเลือกที่จะให้โอกาสครูผู้สอนในการจัดทำและคิดสร้างสรรค์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ได้ด้วยตนเอง

เครือข่ายทั่วโลก

คุณครู

มากกว่า 300 คน 

ใน 5 ทวีป 

และมากกว่า 50 ประเทศ

 

นักเรียน (นักร้อง)

มากกว่า 12000 คน

มากกว่า70 ประเทศ 

ทั้งมืออาชีพ เจ้าของผลงานที่เป็นที่ยอมรับต่างๆ

นักร้องเจ้าของรางวัลต่างๆ

รวมถึงนักร้องสมัครเล่น

บทเรียน ระดับ 1

 • How the voice mechanism works (from a new holistical

and science based approach)

กลไกลการทำงานของเสียง โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

 

 • How to diagnose vocal technique imbalances and unhelpful

tendencies or habits

วิธีการจำแนกปัญหาของเสียงต่างๆ รวมถึงแนวโน้มการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้เสียง

 

 • Understanding how and why vocal imbalances develop

(symptoms and causes)

เข้าใจถึงอาการและเหตุผลของความไม่สมดุลในการออกเสียง

 

 • The diagnosis of cause and symptoms both psychologically

and mechanically

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเสียง โดยอ้างอิงระบบการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบความคิดในขณะที่ผู้ร้องกำลังร้องเพลงได้

 

 • Solving vocal technique imbalances by using correct vocal tools

directly on the problem’s cause rather than just treating the symptoms

แก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของเสียงได้โดยใช้แบบฝึกหัดที่ถูกต้องที่สามารถแก้ไขเสียงได้ถึงต้นตอของปัญหา 

 

 • Exploring and learning an array of vocal tools (vocalises) and

understanding the science behind their function

เรียนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังแบบฝึกหัดต่างๆที่ใช้ในการแก้ไขเสียง

 

 • How to structure a voice lesson from beginning to end

เรียนรู้องค์ประกอบของบทเรียนที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นบทเรียนจนถึงท้ายบทเรียน

 

 • How to structure a medium and long term vocal plan

เรียนรู้การวางแผนการสอนการใช้เสียงและการพัฒนาเสียงในระยะกลางและยาว

 

 • Basic pedagogy and communication skills

เรียนรู้ทักษะเทคนิคการถ่ายทอดการสอน และการสื่อสารในบทเรียน

 

 • Basic anatomy

สรีรวิทยาขั้นต้น

 

 • Introduction to vocal science

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางด้านเสียงต่างๆ

ข้อมูลของคอร์สเรียน

ระยะเวลา

9 เดือน (ออนไลน์)

สมาชิกของชุมชนออนไลน์ส่วนตัวของเรา

ในชุมชนของ MVT ของเรา  เรามุ่งเน้นที่จะสร้างชุมชนของคุณครูที่เข้มแข็งและช่วยเหลือกัน เพื่อแบ่งปันความรู้ และเทคนิคการสอนที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยสำหรับนักเรียน โดยเราจะให้คำปรึกษาและแบ่งปันความรู้ต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะให้ครูทุกคนได้พัฒนาทักษะการสอนได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อให้ครูของเราสามารถที่จะทำงานร่วมกับนักร้องและนักเรียนที่มีประสบการณ์ในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณครูมีอาชีพที่มั่นคงและประสบความสำเร็จ

15 บทเรียนออนไลน์แบบสดๆ

บทเรียนทุกบทเรียนจะสอนโดยครูจากทีมที่ดูแลหลักสูตรการสอน รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคการสอนจากนอกองค์กรด้วย และทุกบทเรียนจะถูกอัดวีดีโอเก็บไว้ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เข้าเรียนสด ก็สามารถย้อนกลับมาดูจากลิงค์สำหรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ โดยบทเรียนจะยาว 1 ชั่วโมง โดยจะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

12 ชั่วโมง คลินิกเสียง

การได้สังเกตการณ์การสอนของคุณครูท่านต่างๆในขณะที่กำลังแก้ไขเสียงประเภทต่างๆนั้นเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เยี่ยมยอด เราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์การสอนของตัวจริง โดยคุณครูที่มีชื่อเสียงและมากประสบการณ์จะมาสอนและแก้ไขปัญหาเสียงให้เราดูแบบสดๆ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ถามคำถามต่างๆที่สงสัยด้วย โดยเราจะเรียนกันครั้งละ 2 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง

เข้าถึงคลังวีดีโอความรู้และวิจัยต่างๆ

อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการได้ดูคุณครูที่มีประสบการณ์มากกว่าในขณะที่กำลังทำการแก้ไขเสียงเป็นประสบการณ์ที่มีค่า เพราะฉะนั้นเราจึงมีคลังรวบรวมวีดีโอที่จะรวบรวมวีดีโอของคุณครูท่านต่างๆในขณะที่ทำการสอนเอาไว้สำหรับดูย้อนหลัง  คุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปดูและศึกษาเทคนิคต่างๆได้ด้วยตัวเอง โดยคลังรวบรวมวีดีโอนี้จะมีวีดีโอมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี

วันจบการศึกษา

วันจบการศึกษาจะเป็นการรวมคุณครูทุกท่านทั่วโลกพร้อมกันทางออนไลน์  โดยสองวันที่เราจะทำการอบรมเพื่อจบการศึกษานั้น จะอัดแน่นไปด้วย Workshop ต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จะมีครูหลากหลายท่านหมุนเวียนมาให้ความรู้ในวันนั้น

6 ชั่วโมงของการฝึกสอน

การฝึกการสอนจริงกับคุณครูในทีมดูแลหลักสูตร MVT แบบตัวต่อตัวถึง 12 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง จะช่วยให้คุณครูได้เข้าใจการเลือกใช้แบบฝึกหัดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

วันจบการศึกษา

วันจบการศึกษาจะเป็นการรวมคุณครูทุกท่านทั่วโลกพร้อมกันทางออนไลน์  โดยสองวันที่เราจะทำการอบรมเพื่อจบการศึกษานั้น จะอัดแน่นไปด้วย Workshop ต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จะมีครูหลากหลายท่านหมุนเวียนมาให้ความรู้ในวันนั้น

วันจบการศึกษา

วันจบการศึกษาจะเป็นการรวมคุณครูทุกท่านทั่วโลกพร้อมกันทางออนไลน์  โดยสองวันที่เราจะทำการอบรมเพื่อจบการศึกษานั้น จะอัดแน่นไปด้วย Workshop ต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จะมีครูหลากหลายท่านหมุนเวียนมาให้ความรู้ในวันนั้น

วันจบการศึกษา

วันจบการศึกษาจะเป็นการรวมคุณครูทุกท่านทั่วโลกพร้อมกันทางออนไลน์  โดยสองวันที่เราจะทำการอบรมเพื่อจบการศึกษานั้น จะอัดแน่นไปด้วย Workshop ต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จะมีครูหลากหลายท่านหมุนเวียนมาให้ความรู้ในวันนั้น

วันจบการศึกษา

วันจบการศึกษาจะเป็นการรวมคุณครูทุกท่านทั่วโลกพร้อมกันทางออนไลน์  โดยสองวันที่เราจะทำการอบรมเพื่อจบการศึกษานั้น จะอัดแน่นไปด้วย Workshop ต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จะมีครูหลากหลายท่านหมุนเวียนมาให้ความรู้ในวันนั้น

ข้อมูลทีมครู ทั้งจากต่างประเทศ และไทย

โปรดศึกษาจากคู่มือการสมัครประจำปี

ขอข้อมูลได้ที่ไลน์ @rongpleng

หรือคลิกที่นี่  https://lin.ee/W4wNpne1

ข้อมูลวัน เวลา และค่าเรียน

โปรดศึกษาจากคู่มือการสมัครประจำปี

ขอข้อมูลได้ที่ไลน์ @rongpleng

หรือคลิกที่นี่  https://lin.ee/W4wNpne1

"The Ultimate Vocal Improvement Experiences
สู่ประสบการณ์สูงสุดของการพัฒนาเสียงคุณ"