ค่าเรียนร้องเพลงเท่าไร

.

 

คุณครูระดับโปร ภายใต้การดูแลเทคนิคการสอนโดยครูฟิล์ม ธนพรรษ

(ครูฟิล์มจะติดตามการเรียน วัดผลสม่ำเสมอด้วยตนเอง)

เรียนเดี่ยว
4 ชั่วโมง 3,600 บาท มีอายุ 1 เดือน
10 ชั่วโมง 8,500 บาท มีอายุ 3 เดือน (จากปรกติ 9,000 บาท)

เรียนคู่
4 ชั่วโมง 4,500 บาทต่อคู่ มีอายุ 1 เดือน
10 ชั่วโมง 10,400 บาทต่อคู่ มีอายุ 3 เดือน (จากปรกติ 11,250 บาท)

เรียนกลุ่ม 3 คน
10 ชั่วโมง 13,500 บาทต่อกลุ่ม มีอายุ 3 เดือน

.

 

คุณครูระดับแอดวานซ์ ภายใต้การดูแลเทคนิคการสอนโดยครูฟิล์ม ธนพรรษ

(ครูฟิล์มจะติดตามการเรียน วัดผลสม่ำเสมอด้วยตนเอง)

เรียนเดี่ยว
4 ชั่วโมง 4,800 บาท มีอายุ 1 เดือน
10 ชั่วโมง 11,500 บาท มีอายุ 3 เดือน (จากปรกติ 12,000 บาท)

เรียนคู่
4 ชั่วโมง 6,000 บาทต่อคู่ มีอายุ 1 เดือน
10 ชั่วโมง 14,500 บาทต่อคู่ มีอายุ 3 เดือน (จากปรกติ 15,000 บาท)

เรียนกลุ่ม 3 คน
10 ชั่วโมง 17,500 บาทต่อกลุ่ม มีอายุ 3 เดือน

.

.

คุณครูระดับมาสเตอร์  International Certified Vocal Coach

(ครูฟิล์ม ธนพรรษ)

เรียนเดี่ยวกับครูฟิล์ม
5 ชั่วโมง 7,600 บาท มีอายุ 2 เดือน
10 ชั่วโมง 15,000 บาท มีอายุ 4 เดือน

เรียนคู่กับครูฟิล์ม
10 ชั่วโมง 9,000 บาทต่อคน มีอายุ 4 เดือน

เรียนกลุ่ม 3 คนกับครูฟิล์ม
10 ชั่วโมง 6,500 บาทต่อคน มีอายุ 4 เดือน

The Ultimate Vocal Improvement Experiences
สู่ประสบการณ์สูงสุดของการพัฒนาเสียงคุณ