วิธีการสอนร้องเพลงของเรา

วิธีการสอนโดยย่อ

วิธีของร้องเพลงดอทคอม ให้ความสำคัญกับนักเรียนโดยดูที่ความต้องการของแต่ละคนเป็นสำคัญ โดยในหนึ่งบทเรียน เราจะสามารถประเมินปัญหาและสามารถวางแผนการเรียนและการแก้ไขปัญหาการร้องเพลงได้ทันที

ถ้าคุณรู้สึกกำลังตะเบง หรือเค้นเสียง เวลาที่ร้องโน้ตสูงๆ
เราจะสอนให้คุณค่อยๆผสมเสียงต่ำและสูงเข้าด้วยกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้คุณไม่ต้องตะเบงเสียงขึ้นไปเพื่อร้องเสียงสูง เพื่อที่จะได้ร้องเสียงสูงได้อย่างไม่ทรมาน

ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณร้องด้วยเสียงสองเสียงตลอดเวลา และมีอาการปลิ้นในโน้ตที่เริ่มสูง เราจะใช้แบบฝึกหัดที่เราคิดมาให้คุณโดยเฉพาะเพื่อทำให้อาการปลิ้นนั้นหายไป โดยที่คุณจะได้เรียนรู้การร้องเพลงจากเสียงต่ำไปเสียงสูงโดยที่ไม่มีอาการปลิ้นใดๆเลย

ถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงของคุณนั้นอ่อนแอและมีลมรั่วตลอดเวลา
เราจะสอนให้คุณร้องเพลงให้เหมือนกับที่คุณพูด ซึ่งก็คือเสียงที่มีความชัดเจน ก้องกังวาล หนักแน่น เมื่อคุณสามารถควบคุมการออกเสียงได้ทั้งเสียงเบา เสียงดัง เสียงหนักแน่น และเสียงที่มีความบางเบา คุณก็จะสามารถสื่อความหมายในเพลงออกมาทางเสียงร้องได้ดีขึ้น

เรามาพัฒนาเสียงของเราให้มีความแข็งแรง และยืดหยุ่นกันเถอะ โดยการใช้เครื่องมือและแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาให้โดยเฉพาะสำหรับแต่ละคน นอกจากเทคนิคที่ช่วยพัฒนาความสมบูรณ์แบบในการออกเสียงแล้ว เรายังจะพูดถึงเรื่องสไตล์การร้อง และเรื่องของลูกคอ รวมถึงเทคนิคต่างๆเพิ่มขึ้นด้วย