คอร์สเรียนร้องเพลง

คอร์สก้าวสู่การเป็นครูสอนร้องเพลงมืออาชีพ

(รุ่นใหม่ยังไม่เปิดรับ)

Rongpleng.com Vocal Teacher Certification Program
หลักสูตรพัฒนาครูสอนร้องเพลงภายใต้หลักสูตรของร้องเพลงดอทคอม

คอร์สเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่อาชีพครูสอนร้องเพลงและแก้ไขเสียง  โดยจะได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการสอนทั้งหมดจากครูฟิล์ม ธนพรรษ ผู้ก่อตั้งร้องเพลงดอทคอม ผู้ที่ผ่านการรับรองเทคนิคการสอนร้องเพลงจากทั้งอเมริกา ยุโรป และจีน

โดยคอร์สนี้ครูฟิล์มจะนำเอาความรู้และประสบการณ์ตลอด 15 ปี มาเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมความรู้หลากหลายด้านเพื่อนำไปใช้เริ่มอาชีพครูสอนร้องเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

ทฤษฏีที่พื้นฐานของการทำงานของเสียงและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาเสียง

 1. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพสอนร้องเพลงและการใช้เสียง
 2. เหมาะสำหรับคุณครูสอนร้องเพลงที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะทางการสอนตามแนวทางสากลสมัยใหม่
 3. เหมาะสำหรับนักร้องและผู้ที่ใช้เสียงมืออาชีพ เพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาตัวเอง
 4. เหมาะสำหรับครูสอนร้องเพลงที่ต้องการเรียนรู้วิธีการแก้ไขเสียงและตรรกะเบื้องหลังการให้แบบฝึกหัดนักเรียนในเคสต่างๆ

สถานที่เรียน และระยะเวลาในการเรียน

ทฤษฏีที่พื้นฐานของการทำงานของเสียงและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาเสียง

นักเรียนสามารถเลือกระหว่างเรียนออนไลน์สดๆกับคุณครู หรือจะเข้ามาเรียนที่สถาบันก็ได้ โดยทั้งสองตัวเลือกให้ผลลัพธ์เท่ากัน

หลักสูตรการเรียนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ทฤษฏีที่พื้นฐานของการทำงานของเสียงและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาเสียง

 • การทำงานของเสียงและกล้ามเนื้ออย่างละเอียด   (2 ชั่วโมง)  ผู้เรียนจะเข้าใจการทำงานของเสียงโดยอ้างอิงจากการทำงานของกล้ามเนื้อ จะได้เห็นภาพและกลไกการทำงานของเสียงอย่างเป็นระบบ ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเปล่งเสียงได้ และช่วยให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อในเคสของการใช้เสียงในแบบต่างๆ
 • สมการของการออกเสียงอย่างสมดุลและจุดเปลี่ยนของเสียง  (2 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะเข้าใจภาพที่แคบลงในเรื่องของการออกเสียงและต้นตอของปัญหาในรูปแบบต่างๆ ผู้เรียนจะเข้าใจตัวแปรต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหาในการออกเสียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนระบุสาเหตุของปัญหา นำไปสู่การแก้ไขที่ถูกจุดได้ นอกจากนั้นผู้เรียนยังจะได้เข้าใจความแตกต่างปัญหาของผู้หญิงและผู้ชายด้วย
 • การแยกแยะปัญหาของเสียงในรูปแบบต่างๆ (2 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาของการใช้เสียงที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวันได้  ผู้เรียนจะสามารถจำแนกปัญหาได้ตามต้นตอของปัญหา นำไปสู่การคิดแบบฝึกหัดแก้ไขเสียงได้อย่างถูกต้อง
 • วิธีการประเมินเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ (2 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินเสียงอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพโดยใช้เวลาอันรวดเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถจำแนกปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกจุด 
 • วิธีการคิดแบบฝึกหัดแก้ไขเสียง  (2 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะสามารถคิด ปรับแต่งแบบฝึกหัดในการแก้ไขเสียงได้ด้วยตัวเอง โดยใช้หลักเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้แบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดที่สุด
 • วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขเสียง (2 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มความเร็ว ความลื่นไหล ในการสอนเพื่อให้ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลายๆเทคนิคได้ถูกกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของครูฟิล์ม

Private Lessons กับครูฟิล์ม

 1. พัฒนาเทคนิคการใช้เสียงของครู                                    2 ชั่วโมง
 2. พัฒนาเทคการ Demonstrate แบบฝึกหัดให้นักเรียน          2 ชั่วโมง

Interactive Teaching

 1. ฝีกสอนตะลุยเคสจริงไปพร้อมๆกับครูฟิล์ม   (30 นาที * 4 Session)

Private Lessons กับครูฟิล์ม

 1. เพิ่มเติมเทคนิคการสอนอย่างละเอียด             3  ชั่วโมง

Mock Test (สอบสอนเสมือนจริง)

 1. ทดลองสอบเสมือนจริง (30 นาที * 2 Session)

Final Test

 1. สอบการสอน    (30 นาที * 2 Session)

สิ่งที่จะได้รับหลังจากสอบผ่านสำเร็จ

 1. ใบประกาศนียบัตรรับรองเทคนิคการสอนจากร้องเพลงดอทคอม

ค่าเรียน และการชำระค่าเรียน

ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 45,900 บาท  (23 ชั่วโมง)

ชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเต็มจำนวน ก่อนเริ่มคลาสเรียนแรก

สนใจคอร์สนี้ ติดต่อแอดมินได้เลยค่ะ

"The Ultimate Vocal Improvement Experiences
สู่ประสบการณ์สูงสุดของการพัฒนาเสียงคุณ"